Logo Aexecutives
Aexecutives HomeWerving & SelectieInterim ManagementExecutive SearchVacaturesContact

Executive search

Aexecutives professionals laten stijgen

Focus

De aard, kennis en ervaring van Aexecutives wordt weerspiegeld in de focus qua sectoren en functies. Toezichthoudende, directie en MT-functies in handel, industrie en dienstverlening, functies en bedrijfsactiviteiten gericht op het realiseren van een gezond rendement, zijn de omgeving waar Aexecutives kennis van heeft en zich thuisvoelt. Functies:

 • CEO, CFO, CIO, COO
 • Commissarissen, toezichthouders

Werkwijze

Executive search kenmerkt zich door een hoge mate van discretie in het proces van uitvoering, in het bijzonder richting potentiële kandidaten. Vaak is het namelijk het benaderen van kandidaten, die optimaal in hun huidige functie acteren.

 • Het proces start met de inventarisatie en analyse van harde en zachte criteria betreffende organisatie en vacature.
 • Interviews met sleutelfunctionarissen rond de vacature maken, over het algemeen, deel uit van deze inventarisatie.
 • Op basis hiervan stelt Aexecutives een functieprofiel samen, dat na accordering door opdrachtgever de basis vormt voor het searchproces.
 • Voor het searchproces bedienen wij ons van database én netwerk.
 • Bij voorkeur worden op basis van de vastgestelde criteria twee of drie kandidaten in een profielpresentatie uitgewerkt
  en in een persoonlijk gesprek uitgebreid voorgesteld.
 • Naast de interviews, natrekken van referenties en eventueel antecedentenonder-zoek worden In overleg met opdrachtgever, naar behoefte, in dit selectieproces psychotechnische meet-instrumenten en/of assessments ingezet.
 • Het proces van inventariseren,search, presenteren en besluitvorming beslaat idealiter zo’n acht tot tien weken.
 • Na indiensttreding vindt er na een half jaar een evaluatie met opdrachtgever en kandidaat plaats.