Logo Aexecutives
Aexecutives HomeWerving & SelectieInterim ManagementExecutive SearchVacaturesContact

Interim management

Aexecutives professionals overbruggen

Focus

Interim management posities in handel, industrie en dienstverlening, daar waar inzet van tijdelijke deskundigheid van belang is, representeert de omgeving waar Aexecutives kennis van heeft en zich thuisvoelt. Situaties waarin interim management wordt ingezet variëren van overbrugging door uitval of plotselinge uitbreiding van activiteiten (klantprojecten) tot veranderingsprocessen en/of reorganisaties, waarbij externe capaciteit en kennis om uiteenlopende redenen van belang zijn.


“Onze” interim managers kunnen bogen op een langjarige en succesvolle management-ervaring. Zij zijn onafhankelijk, maar ook in staat de “kleur” van hun omgeving aan te nemen en zien interim management als een vak en niet als een “in between” activiteit.


Via een uitgebreid netwerk heeft Aexecutives de beschikking over een groot aantal senior interim managers die tijdelijk het management van een organisatie of afdeling overnemen. Doordat wij “onze” interim managers volgen in hun opdrachten, blijven we op de hoogte van hun professionele ontwikkeling en beschikbaarheid. Door deze benadering zijn wij er van overtuigd over een ruim en zeer betrokken netwerk van senior management te beschikken. Het feit dat deze managers niet exclusief aan ons verbonden zijn garandeert dat wij door deze onafhankelijkheid;

 • onze opdrachtgevers “best of breed solutions” en
 • ‘onze’ interim managers mooie en interes-sante opdrachten kunnen bieden.

Functiegebieden:

 • Algemeen management
 • Financieel / Controlling
 • Commercieel / Marketing & Sales
 • ICT
 • Supply Chain

Inzet op:

 • Verandermanagement;
 • Programma-/ projectmanagement;
 • Crisismanagement / recovery;
 • Overbruggingsmanagement en
 • Coaching.

Werkwijze

De inzet van interim management wordt vaak gekenmerkt door de situatie; ‘vandaag vragen, morgen beginnen’. Dan is het van belang dat er een database en netwerk voorhanden is zoals dat door Aexecutives wordt geëxploiteerd. Tien jaar actief als intermediair met interim management heeft een uitgebreid en kwalitatief zeer goed en actueel netwerk met deze professionals opgeleverd.

 • Intake problematiek, vertaling naar één of meerdere profiel(en);
 • Afstemming over en vaststellen vervolg-traject;
 • Concept offerte / aanbieden profiel(en);
 • Gesprek opdrachtgever, interim manager en Aexecutives;
 • Definitieve offerte inclusief doelstellingen en plan van aanpak;
 • Overeenstemming en start opdracht;
 • Tijdens opdracht: periodieke evaluatie opdrachtgever, interim manager en Aexecutives;
 • Beëindiging opdracht / eindevaluatie.
Overigens beschouwen wij opdrachten met een “langere” loopptijd (bijvoorbeeld 2 of 3 jaar), maar gekenmerkt door een duidelijke “kop en staart” ook als interim opdracht. Wij voeren onze werkzaamheden dan uit als ware dit een search en betreffende kandidaat treedt voor bepaalde tijd in dienst van onze opdrachtgever.