EDP Auditor

Bij onze opdrachtgever kijken ze vooruit, de toekomst in. Zij zijn financiële adviseurs met een ondernemersgevoel. Ze zijn het zesde zintuig waar de ondernemer op kan varen. Zij opereren vanuit 2 vestigingen in Veghel en Oss, de collega’s vormen een mooie mix van jonge en ervaren talenten.

Voor opdrachtgever is aexecutives op zoek naar een collega die toe is aan een nieuwe stap in zijn/haar carrière in de functie van:

 

Electronic Data Processing (EDP) Auditor

 

Doel van de functie:

Waarborgen van de continuïteit van IT om reputatieschade en verlies van omzet te voorkomen, beheersen van (Cyber)risico’s om betrouwbare gegevensverwerking te waarborgen en beveiligen van het ‘goud’ (de data) en waarborgen dat deze data betrouwbaar.

 Plaats in de organisatie:

Legt verantwoording af aan de accountant (controleleider).

 Audit werkzaamheden

 • Doorgronden van geautomatiseerde informatiesystemen
 • Uitvoeren van IT-assurance opdrachten
 • IT-Audit verklaringen opstellen
 • Beoordelen van een door de client opgesteld IT-verslag
 • Beoordelen van de complete automatisering binnen de organisatie van de client
 • Procesmatig inzichtelijk maken van het elektronisch data verkeer
 • IT aanbestedingen beoordelen vanuit de wens van de cliënten
 • Objectieve informatie verschaffen aan de opdrachtgever over de mate waarin de dienstverlening (van de softwareverstrekker) in overeenstemming is met de afgesproken eisen
 • Objectieve adviezen geven en oordelen over kwaliteitsaspecten van IT
 • Advies geven over softwarepakketten, IT-projecten, -beheersing, beveiliging en continuïteit
 • Advies geven over de weerbaarheid tegen cyberaanvallen
 • Advies geven over de toekomstbestendigheid van de IT infrastructuur
 • In staat om bevindingen en mogelijkheden aangaande de IT (samen met klantteam-collega’s) om te zetten in kansrijke organisatiebrede adviezen en de implementatie daarvan

 Beheer software- en contractenportefeuille

 • Is aanspreekpunt voor software verstrekkers van cliënten
 • Controleert en adviseert cliënten over software- en contractenportefeuille

Rapportage en correspondentie

 • Verstrekt IT-Audit rapporten
 • Stelt tussentijdse managementrapportages op

 Randvoorwaarden t.b.v. uitvoering werkzaamheden

 • Legt, indien nodig, vragen of problemen voor aan de Opdrachtleider en/of Klantverantwoordelijke
 • Is in staat bij de betrokken medewerkers van de cliënt of haar relaties zodanige aanvullende informatie op stukken te verkrijgen als voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is
 • Pleegt tijdig overleg met de Opdrachtleider bij dreigende overschrijding van de rapportdatum en het geplande urenbudget
 • Maakt op een correcte manier gebruik van de kennis database

 Interne contacten

 • Onderhoudt contact met de (assistent) Accountants, MKB Controllers, Opdrachtleiders, Klantverantwoordelijken, Procesmanagers en Mentor
 • Onderhoudt contact met de Fiscaal-juridische afdeling
 • Onderhoudt contact met de Management discipline

 Externe contacten

 • Is de belangrijkste schakel tussen cliënten en de organisatie: is het eerste aanspreekpunt voor toegewezen cliënten voor alle voorkomende vragen in zijn of haar vakgebied
 • Onderhoudt contacten met relaties van cliënten
 • Onderhoudt contact met de Loonadministratie en HR Consultants van Sonell

 Benodigd opleidingsniveau, kennis en ervaring

 • Diploma EDP/IT-auditor / Post-master EDP/IT auditor
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring
 • Kennis van informatietechnologie, bestuurlijke informatievoorziening, organisatiekunde
 • en methoden en technieken van onderzoek
 • Inschrijving als Register EDP-auditor/IT-Auditor (RE)
 • Evaring met het beheersing van IT en de afstemming tussen bedrijfsprocessen en ICT
 • Grondige kennis van informatiebeveiliging
 • Kennis van SOX (Sarbanes-Oxley), Basel, Tabaksblat en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

 Overige eisen

 • Zelfstandig (binnen de gegeven instructies)
 • Procesmatig en kritisch ingesteld
 • Geordend
 • Cliëntgericht
 • Representatief
 • Overtuigend zijn en overwicht hebben
 • Het nemen van maatregelen om processen te verbeteren
 • In staat zakelijk, correct en tactvol met cliënten en collega’s om te gaan

Kortom, het betreft een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving met een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Informatie & Sollicitatie
Jouw motivatie en CV zien wij met veel belangstelling tegemoet. Stuur je sollicitatie digitaal naar p.vallen@aexecutives.nl Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Paul Vallen, telefoonnummer +316 460 22 22 3