Manager Accountbeheer Dienstverlener Flexwerk

Doel & positie
De Manager Accountbeheer heeft als doel het begeleiden, motiveren en aansturen van de afdeling Accountbeheer voor alle dagdagelijkse zaken. De Manager Accountbeheer draagt zorg voor een hoge mate van tevredenheid bij de klant, de flexkrachten en het Accountbeheer team. De Manager Accountbeheer is verantwoordelijk voor het aansturen van de Accountmanagers en hun teams (bestaande uit Flex Supports, Huismeesters, Chauffeurs en Voormannen). De Manager Accountbeheer wordt aangestuurd door de Manager Operations. Het betreft een landelijke rol, aangezien de klanten en collega’s over het gehele land gevestigd zijn.

organigram mngr accountbeheer

Verantwoordelijkheden
Accountbeheer
• Het bewaken van kwaliteit dienstverlening. Dit betekent het borgen van een goede kwaliteit dienstverlening richting huidige opdrachtgevers en huidige flexkrachten.
• Verantwoordelijk voor de continuïteit van dienstverlening. Ervoor zorgdragen dat contracten onder (verbeterde) condities worden gecontinueerd.
• Het zorgdragen voor optimale groei van dienstverlening. Het signaleren van kansen bij huidige opdrachtgevers.
• Het aandragen en inzetten van verbetervoorstellen en zorgdragen voor verdieping bij de klant.
• Verantwoordelijk voor het behalen van de jaarlijkse doelstelling. Het team aansturen op deze doelstellingen. Jaarlijks vaststellen wat de forecast is bij de huidige opdrachtgevers.
• Het zorgdragen voor een hoge mate van tevredenheid bij de klant, de flexkrachten en het Accountbeheer team. Het inzichtelijk maken van de klanttevredenheid middels klanttevredenheidsonderzoeken c.q. meting van klanttevredenheid. Het opvolgen van verbeterpunten die voortkomen uit de onderzoeksresultaten en het opstellen van een actieplannen.
• Het zorgdragen voor een hoge mate van tevredenheid onder de flexkrachten. Het inzichtelijk maken van de tevredenheid middels een tevredenheidsonderzoek. Het opvolgen van verbeterpunten die voortkomen uit de onderzoeksresultaten en het opstellen van een actieplannen.

Leidinggeven
• Dagelijkse begeleiding en aansturing van de Accountmanagers en hun teams (bestaande uit Flex Supports, Huismeesters, Chauffeurs en Voormannen). Zorg dragen voor de kwaliteit, continuïteit, productiviteit, efficiency en kennis van de medewerkers;
• Begeleiden, motiveren en aansturen van Accountbeheer. Proactief zorgdragen voor een tevreden team en probleemoplosser voor alle dag dagelijkse zaken.
• Bieden van ondersteuning en controleren van werkzaamheden van Flex Support(s), Huismeesters, Chauffeurs en Voorman(nen) om de kwaliteit van de uitvoering van de taken te waarborgen;
• Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met Accountmanagers. Begeleiden van functionerings- en beoordelingsgesprekken van Accountmanagers met Flex Support(s), Huismeesters, Chauffeurs en Voorman(nen);
• Stimuleren van de ontwikkeling van de afdeling Accountbeheer;
• Kwaliteit van het team laten groeien vanuit vertrouwen, zelfstandigheid, eigenaarschap en eigen initiatief. Missie en Visie uitdragen van de organisatie. Bewustzijn van de voorbeeldrol;
• Op een goede manier anderen inspireren en motiveren (coachend en inspirerend leiddinggeven);

Ondernemen
• Opbouwen en onderhouden van netwerk via relatiebeheer, bezoeken aan beurzen, seminars en events;
• Signaleren van verbeterpunten en/of uitbreidingsmogelijkheden bij klanten en deze omzetten in actiepunten en/of delen van informatie relevant voor de klant en/of collega’s;
• Raadplegen van de BI-tool voor een duidelijk inzicht van de stand van zaken waarbij problemen gesignaleerd worden en hier adequaat naar wordt gehandeld;
• Aanleveren van de KPI-documenten aan de Manager Operations;
• Tussenpersoon bij advies van en naar Senior Accountmanager en Manager Operations.

Begeleiding
• Coachen van de Accountmanagers om hen te begeleiden naar een hoger niveau;
• Fungeren als sparringpartner voor de Manager Operations;
• Leiden van het Accountmanager overleg;
• Adviseren van de Accountmanagers (en Flex Supports).

Procesoptimalisatie
• Opzetten en uitvoeren van projecten, ten behoeve van procesoptimalisatie;
• Stimuleren van procesoptimalisatie binnen de afdeling Accountbeheer.

Overige taken:
• Verrichten van overige bij de functie behorende taken, in opdracht van de Manager Operations.

Kennis
• HBO (commercieel/HRM/facilitair)
• Uitzendbranche, food en/of logistieke branche
• Minimaal 6 jaar ervaring in een soortgelijke functie
• Nederlands en Engels
• Rijbewijs B
• Contractkennis die met de klant wordt opgesteld
• ABU cao kennis

Competenties
• Doelgericht
• Samenwerkingsgericht
• Besluitvaardig
• Klant- en servicegericht
• Resultaatgericht
• Anticiperend
• Vasthoudend
• Sociaal vaardig
• Onderhandelingsvermogen/overtuigingskracht
• Coaching
• Leidinggeven

Informatie & sollicitatie
Aexecutives BV
Paul Vallen MM
p.vallen@aexecutives.nl
+316 460 22 22 3