Coaching

Fit for Future

Focus

Doelen waarop Aexecutives coacht liggen op het niveau van de:

A) Persoonlijke ontwikkeling

 • Profilering; persoonlijk en/of vakinhoudelijk
 • Communicatie
 • Planmatig werken
 • Compliance en bedrijfscultuur
 • Leider vs. Manager

B) Organisatieontwikkeling

 • Missie, doelen, strategie
 • Veranderingsmanagement*

*) Actueel:
Hoe bouw en onderhoud je succesvol(le) hybride organisaties?

De Covid-19 crisis leidt tot veranderingen bij organisaties. Het “nieuwe normaal” vraagt om nieuwe werkwijzen en procedures, onder andere bij het vinden van de balans tussen thuiswerken en op kantoor opereren. Het inrichten van een dergelijke, wendbare hybride, organisatie waarbij fysieke aanwezigheid van het team op kantoor wordt gecombineerd met virtuele digitale aanwezigheid bij het remote werken stelt nieuwe eisen aan organisatie en processen. Hoe richt je zo’n hybride organisatie succesvol in en hoe onderhoud je hem, passend bij de activiteiten en medewerkers? En welke factoren spelen een rol bij het managen van de risico’s  en het tot een succes maken van hybride organisaties?

Bij onze advisering richten wij ons, zonder limitatief te zijn op de volgende aspecten:

 • Missie, doelen, strategie     (collectief; individueel; afgeleide doelen)
 • SMART                                   (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden)
 • Beschikbaarheid data          (databases, processen, procedures, systemen, ict-infra)
 • Vertrouwen                            (komt te voet, verdwijnt te paard)
 • Transparantie                        (institutionalisering van niveau van transparantie)
 • Verbinding                             (momenten en wijzen vastleggen)
 • Respect                                  ((gedeeltelijke) blootlegging privé situatie)
 • Compliance                           (fysieke afstand in en tussen teams, leidt tot meer behoefte)
 • Zelfredzaamheid                  (zelfstandig werken vereist drive en zelfredzaamheid)
 • Excelleren                              (zoeken naar synergie, 1 + 1 = 3)
 • Teamgeest                            (attitude, afspraken, cultuur en motivatie)
 • Werkplek                               (comfortabel, veilig, kosten)
 • Loopbaanperspectief          (zicht hierop voor individu en organisatie)
 • Duurzame inzetbaarheid    (ontwikkelen/behouden van talent en structurering ervan)
 • Recruitment                          (fit van medewerkers in nieuwe situatie)
 • Beloning                                 (bijv. inspannings- versus resultaatverplichting)

Werkwijze

Aexecutives gaat de complexiteit van de realiteit niet uit de weg en doet niet aan symptoom bestrijding. Coaching is maatwerk en vraagt om een holistische benadering met oog voor details. Ervaring speelt hierin een grote rol. Aexecutives ziet coaching als maatwerk. Dit volgens de Aexecutives methode. Kort, krachtig en pragmatisch.

 • Intake
 • Lean Plan van aanpak
 • Kort cyclische executie
 • Instant feedback
 • Fixed price

Met coaching ondersteunt Aexecutives haar cliënten bij het:

 • Vaststellen huidige situatie
 • Scherpstellen doel(en)
 • Ondersteunen bij het maken en realiseren van keuzes om doel(en) te realiseren