Executive search

Focus

De aard, kennis en ervaring van Aexecutives wordt weerspiegeld in de focus qua sectoren en functies. Toezichthoudende, directie- en MT-functies in handel, industrie en dienstverlening, functies en bedrijfsactiviteiten gericht op het realiseren van een gezond rendement, zijn de omgeving waar Aexecutives kennis van heeft en zich thuisvoelt. Functies:

  • CEO, COO, CFO, CIO, CTO, CCO
  • Commissarissen, toezichthouders

Werkwijze

Executive search kenmerkt zich door een hoge mate van discretie in het proces van uitvoering, in het bijzonder richting potentiële kandidaten. Vaak is het namelijk het benaderen van kandidaten, die optimaal in hun huidige functie acteren.

  • Het proces start met de inventarisatie en analyse van harde en zachte criteria betreffende organisatie en vacature.
  • Interviews met sleutelfunctionarissen rond de vacature maken, over het algemeen, deel uit van deze inventarisatie.
  • Op basis hiervan stelt Aexecutives een functieprofiel samen, dat na accordering door opdrachtgever de basis vormt voor het searchproces.
  • Voor het searchproces bedienen wij ons van database én netwerk.
  • Bij voorkeur worden op basis van de vastgestelde criteria twee of drie kandidaten in een profielpresentatie uitgewerkt en in een persoonlijk gesprek uitgebreid voorgesteld.
  • Naast de interviews, natrekken van referenties en eventueel antecedentenonderzoek worden In overleg met opdrachtgever, naar behoefte, in dit selectieproces psychotechnische meetinstrumenten en/of assessments ingezet.
  • Het proces van inventariseren, search, presenteren en besluitvorming beslaat idealiter zo’n acht tot tien weken.
  • Na indiensttreding vindt er na een half jaar, indien gewenst, een evaluatie met de opdrachtgever en kandidaat plaats.