Privacy Statement Aexecutives BV

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
 • Van wie hebben we persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 • Met wie delen we persoonsgegevens?
 • Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
 • Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
 • Onze visie op privacy
 • Over dit Privacy Statement
 • Vragen over privacy?

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als (potentieel) werkzoekende via ons of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.
Ben je zzp-er of heb je een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Als headhunter/recruiter zijn we betrokken bij de kwesties waarvoor je door ons benaderd wordt of bij ons komt. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Met je persoonsgegevens kunnen we het proces direct en op juiste wijze aansturen, en adviseren en doorverwijzen daar waar nodig.

Van wie hebben we persoonsgegevens?
Daar kunnen we vrij kort over zijn: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. We verzamelen deze gegevens uitsluitend met je toestemming, je stelt ze zelf ter beschikking.

 • Gegevens over wie je bent: adres, personalia, informatie over jouw persoonlijke en beroepsmatige levensloop (CV), gegevens die nodig zijn voor een goede behartiging van de zaak
 • Eventueel kopieen van diploma’s, certificaten, getuigschriften en testen

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.
Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.
Dossiers worden in een gesloten archief bewaard. Dossiers worden aansluitend aan de wettelijke bewaartermijn vernietigd.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens delen wij, na jouw toestemming, met (potentiele) opdrachtgevers.
Verder delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij of organisatie, maar uitsluitend als je daar zelf toestemming voor geeft.
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
We zorgen voor goede beveiliging van onze softwaresystemen.
We besteden geld en tijd aan de beveiliging van onze professionele systemen en persoonsgegevens. Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als het nodig is.
Al onze medewerkers hebben een interne geheimhoudingsverklaring getekend.
We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerde personen mogen je gegevens inzien en verwerken.
Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert, indien zij dit nodig acht, of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je “Recht van inzage” en het “Recht op aanpassen”.

Onze visie op privacy
We zijn zuinig op jouw persoonsgegevens.
Ons werk kunnen wij niet doen zonder dat je persoonsgegevens deelt.
Dagelijks verwerken wij veel persoonsgegevens.
Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.
Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken In veel gevallen heb je invloed op hoe we je gegevens gebruiken: jij bepaalt wat je aan ons aanlevert en waarvoor.
Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Zo werken we nu de gevolgen uit van nieuwe Europese regelgeving over privacy.
Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze cliënten, toezichthouders en belangenorganisaties. En we houden ons beleid up to date.

Over dit Privacy Statement
Dit is het Privacy statement van Aexecutives BV
We kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 26 juni 2020.
Laatste versie is altijd na te lezen op www.aexecutives.nl/privacy.

Vragen over privacy?
Gebruik maken van je ‘Recht van inzage’?
Gebruik maken van je ‘Recht op aanpassen’?
Andere vragen over privacy?
Neem direct contact op!

Goed om te weten:
We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.