Werving & selectie

Focus

De aard, kennis en ervaring van Aexecutives wordt weerspiegeld in de focus qua sectoren en functies. Senior management posities in handel, industrie en dienstverlening. Functies en bedrijfsactiviteiten gericht op het realiseren van een gezond rendement, zijn de omgeving waar Aexecutives kennis van heeft en zich thuisvoelt.

Functiegebieden:

 • Algemeen & operationeel management
 • Financieel / Controlling
 • HRM
 • Commercieel / Marketing & Sales
 • ICT
 • Supply Chain

Werkwijze

Het proces van werving & selectie van kandidaten voor senior management kenmerkt zich, in eerste instantie, door in overleg met opdrachtgever vast te stellen hoeveel reuring er rondom de vacature gemaakt mag of moet worden. Er is vaak om meerdere redenen behoefte aan, al dan niet, de inzet van advertenties in de diverse media (on- & offline).

 • Het proces start met de inventarisatie en analyse van harde en zachte criteria betreffende organisatie en vacature.
  Daarbij maken interviews met sleutelfunctionarissen in “de omgeving” van de vacature, over het algemeen, deel uit van deze inventarisatie.
 • Op basis hiervan stelt Aexecutives een functieprofiel samen, dat na accordering door opdrachtgever de basis vormt voor het werving & selectie proces.
 • Voor het w&s-proces bedienen wij ons van advertenties in dag- en vakbladen, vacaturesites, eigen database én netwerk.
 • Een twee- of drietal geschikte kandidaten worden in een profielpresentatie uitgewerkt en in een persoonlijk gesprek uitgebreid voorgesteld.
 • Naast de interviews, natrekken van referenties en eventueel antecedentenonderzoek worden In overleg met opdrachtgever, naar behoefte, in dit selectieproces psychotechnische meet-instrumenten en/of assessments ingezet.
 • Het proces van inventarisatie, werven & selecteren, presenteren en besluitvorming beslaat idealiter zo’n tien tot twaalf weken.
 • Na indiensttreding vindt er na een half jaar, indien gewenst, een evaluatie met de opdrachtgever en kandidaat plaats.